Forsikring tandskade & ulykke

Dansk Karate Forbund har skrevet følgende i et nyhedsbrev om forsikringen:

Dansk Karate Forbund i samarbejde med forsikringsselskabet Tryg, nu kan tilbyde alle med gyldig licens en ulykkesforsikring ved træning og konkurrencer i karate.

Det er i dag de færreste, som har en ulykkeforsikring der dækker skader under træning eller konkurrence i karate, da karate er opført på listen over farlig sport.

Forsikringen
Forsikringsaftalen som er indgået med Tryg, dækker ulykkestilfælde opstået under træning i medlemsklubben og konkurrencer i Dansk Karate Forbunds regi.

Forsikringssum: Ved varigt mén (100%) 100.000 kr.
Tandskade max. 10.000 pr. skade pr. person.
Forsikringen dækker også deltagelse i udenlandske træninger og stævner, såfremt disse afvikles efter samme rammer og regler, som gælder for dækningen i Danmark.

Gælder alle
Den nye ulykkesforsikring kan ikke vælges til eller fra, da aftalen med Tryg, bygger på at alle med gyldig licens i Dansk Karate Forbund vil være dækket af den nye ulykkesforsikring.

Her gælder forsikringen ikke
Transport til og fra træning og konkurrence er ikke omfattet af forsikringen, ligesom licenshavernes øvrige fritid heller ikke er omfattet af forsikringen.

Forsikringen dækker ej heller ved træning i klubber som ikke er medlem af Dansk Karate Forbund, eller ved stævner som ikke er godkendt af Dansk Karate Forbund og som ikke afvikles i henhold til forbundets stævneregler.
Gladsaxe Karate Klub  |  Gladsaxe Møllevej 19 A, 1 sal  |  2860 Søborg  |  21 24 85 20  |  %>info@gladsaxekarateklub.dk  |