I Gladsaxe Karate Klub træner vi stilarten
Shinen gensei-ryu.


  
            Grundlægger Sensei Seiken Shukumine

Stilarten har sine rødder i Gensei-ryu, som blev skabt/grundlagt af den nu afdøde mester

Sensei Seiken Shukumine (1925-2001).

 
Shinen Gensei-ryu er sammensat af Shinen-ryu og Gensei-ryu, som kom til Danmark i 1960erne, og den del af Gensei-ryu som i de efterfølgende år blev introduceret til Danmark

 

Vores træning er sammensat af kihon, kata og kumite.

Vi lægger stor vægt på at træne den del af stilarten som tidligt blev indført i Danmark, og er en af de klubber som blandt andet træner de oprindelige grund kataer, Ten-i, Chi-i , Jen-i og Sansai no kata, som udgør kernen i stilarten.

Et yderligere kendetegnet for stilarten er shi-ho waza(4 retninger), og happo waza(8 retninger) teknikkerne, som vi træner i alle grundformerne og  avancerede kombinationer.

 

 

Shinen     tiltro/tillid/overbevisning

 

Gen          univers/universal

 

Sei           kontrol

 

Ryu         stilart/system 

 


Shinen gensei-ryu karatedo

Gladsaxe Karate Klub  |  Gladsaxe Møllevej 19 A, 1 sal  |  2860 Søborg  |  21 24 85 20  |  %>info@gladsaxekarateklub.dk  |