Graduering


Hvornår og Hvem?

Inden for Shinen Gensei-ryu karatedo Danmark, afholdes der graduering 2-3 gange om året, i december, juni og marts. Gradueringen er opdelt i en Panterne/minikarate graduering, kyu graduering og en sortbælte graduering. 

Under 18år, og 6-5-4-3-1kyu samt 1 dan, er der også juniorgrader. Det vil sige 6kyu junior,   6kyu, 5kyu junior, 5kyu, 4kyu junior, 4 kyu, 3kyu junior, 3kyu, 2kyu junior, 2 kyu,                1kyu junior, 1 kyu.

Junior sortbælte 1 dan, skal man være fyldt 15år, og ikke fyldt 18år.


Panter gradueringer og Kyu gradueringerne er tilpasset de elever man står med, således at man kan tage hensyn til deres udviklingstrin, alder og lignende. Gradueringerne skal yderligere vise hvad eleven har arbejdet med i den forgangne periode.

For sortbælte gradueringer er der en standard som alle skal kunne præsterer. Og det overordnet mål er at få udøveren til at præsterer sit bedste.

Gradueringsudvalget indstiller elever til graduering.
De indstillet elever for en seddel vedrørende tid/sted udleveret til træning.

Betaling?
Betaling af graduering fortages kontant på dagen INDEN graduering
Nedenstående priser er for graduering inklusiv bælte.

Panter Karate:
1 rød streg på hvidt bælte                                                     100,-kr.

2 røde streger på hvidt bælte                                                100,-kr.

3 røde streger på hvidt bælte                                                100,-kr.

4 røde streger på hvidt bælte                                                100,-kr.

5 røde streger på hvidt bælte                                                100,-kr.

Kyu grader:
9 kyu hvidt bælte med gennemgående rød streg:                 150,-kr.
8 kyu hvidt bælte med gennemgående rød streg+1 streg:    150,-kr.
7 kyu hvidt bælte med gennemgående rød streg+2 streger: 150,-kr.
6 kyu junior hvidt bælte med gennemgående lilla streg:      150,- kr
6 kyu lilla bælte:                                                                   150,- kr.

5 kyu junior gult bælte:                                                         150,- kr.

5 kyu gult bælte:                                                                   150,- kr.
4 kyu junior orange bælte                                                     175,- kr.

4 kyu orange bælte                                                                175,- kr.

3 kyu junior grønt bælte                                                        200,- kr
3 kyu grønt bælte                                                                   200,- kr

2 kyu junior blåt bælte                                                          250,- kr.
2 kyu blåt bælte                                                                     250,- kr.

1 kyu junior brunt bælte                                                         300,- kr
1 kyu brunt bælte                                                                   300,- kr


Dan grader:
1 dan junior sort bælte                                                         1000,- kr
1 dan sort bælte                                                                    1000,- kr

2 dan sort bælte                                                                    1250,-kr.

3 dan  sort bælte                                                                   1500,-kr.

4 dan  sort bælte                                                                   1750,-kr.


Gladsaxe Karate Klub  |  Gladsaxe Møllevej 19 A, 1 sal  |  2860 Søborg  |  21 24 85 20  |  %>info@gladsaxekarateklub.dk  |