Udmærkelser tildelt...


10. december 2019Morten S. Andersen er blevet tildelt en Kyu udmærkelse.
Morten har gjort sig bemærket via hans store indsats i klubben.
Han er en af de 2 personer, der har grundlagt vores tekniske fundament
for Gladsaxe Karate Cup. Ydermere støtter han op om klubben
i flere henseender, og netop det er en af vores grundsten som
giver flere mulighed for mange GKKèr.
Tillykke:..........Oss

Sempai Claus Thuebæk er blevet tildelt en Dan udmærkelse.

Han har gennem en lang årerække stort set siden klubbens start, været en del af GKK`s bestyrelse,

Han har altid klar og villigt har bidraget med en stor indsats som kasserer, festudvalg m.m.

Han er en bærende faktor ifm. at tegne klubbens profil.

Han er den der viser vejen, når der i dojoen skal arbejde hårdt.

Uden det mindste kny, knokler lige hårdt på den første gentagelse som den sidste, at springe over er ikke en mulighed.  Han står som en inspiration for andre. Han yder altid en ekstra ordinær indsats.

Han er en uselvisk person, som i bedste Karate-do stil, tænker på hvad han kan bidrage med, før han tænker på hvad han kan få. Tillykke.........Oss

Sempai Kristian Simonsen er blevet tildelt en Dan udmærkelse.

Han har ligeledes været med til at tegne klubbens profil gennem sit bestyrelses arbejde.

Han er er person der altid tager stort ansvar i klubbens opgaver, ikke

mindste gennem sit organisatoriske talent har han udarbejdet drejebog for vores tekniske afvikling af Gladsaxe karate Cup.

Han har gennem mange år taget et stort ansvar på instruktør fronten, hvor han altid møder op med godt humør og positiv indstilling.

Han er personlig ansvarlig for nogen af de store positive forandringer flere elever har gennemgået.

Han er et godt eksempel på ydmyghed, gennem sin daglige handlinger i klubben, til inspiration for andre. Tillykke.........Oss

 


Gladsaxe Karate Klub  |  Gladsaxe Møllevej 19 A, 1 sal  |  2860 Søborg  |  21 24 85 20  |  %>info@gladsaxekarateklub.dk  |